ชุดฝึกหัดเขียนภาษาไทย


แบบเรียน ก.ไก่ คัดไทยมาตรฐาน (ตัวเหลี่ยม)รหัส B006 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-412-7
ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ..
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : ปอนด์ 70 แกรม จำนวนหน้า 56 หน้า พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา

แบบเรียน ก.ไก่ คัดไทยมาตราฐาน (ตัวกลม)

รหัส B005 ราคา 30 บาท

ISBN 974-365-412-7
ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ..
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : ปอนด์ 70 แกรม จำนวนหน้า 56 หน้า พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา


แบบฝึกหัดเขียน ก.ไก่อนุบาล แผนใหม่

รหัส B035 ราคา 30 บาท

ISBN 974-365-080-6 
ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม.
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : ปอนด์ 70 แกรม จำนวนหน้า 48 หน้า พิมพ์ 2 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา
แบบฝึกหัดเขียนพยัญชนะไทย เบื้องต้น ก - ฮรหัส N115 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-040-7 
ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ..
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : ปอนด์ 70 แกรม จำนวนหน้า 32 หน้า พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา
แบบหัดเขียน ก ขรหัส B003 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-055-5 
ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 .. 
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : ปอนด์ 60 แกรม จำนวนหน้า 48 หน้า พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา

แบบฝึกหัดคัดไทย เล่ม 1

รหัส N003 ราคา 30 บาท

ISBN 974-365074-1
ขนาด : 8 หน้ายกพิเศษ 210x297 ..
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : ปอนด์ 80 แกรม จำนวนหน้า 52 หน้า พิมพ์ 2 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคาแบบฝึกอ่านและเขียน กุ๊กไก่รหัส P001 ราคา 50 บาท

ISBN 974-365-478-X 
ขนาด : 8 หน้ายกพิเศษ 210x297 ..
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : ปอนด์ 80 แกรม จำนวนหน้า 48 หน้า พิมพ์ 4 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคาแบบฝึกหัดเขียน ตัวอักษรตัวกลมมาตรฐาน ก.ไก่รหัส P002 ราคา 50 บาท

ISBN 974-365-480-1 
ขนาด : 8 หน้ายกพิเศษ 210x297 ..
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : ปอนด์ 70 แกรม จำนวนหน้า 52 หน้า พิมพ์ 4 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา
คุณหนู หัดอ่านเขียน ก.ไก่

รหัส P005 ราคา 50 บาท

ISBN 974-365-487-9
ขนาด : 8 หน้ายกพิเศษ 210x297 ..
ปก : พิมพ์ 5 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : ปอนด์ 80 แกรม จำนวนหน้า 48 หน้า พิมพ์ 4 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา


แบบหัดคัดไทย กขค เล่ม (แบบมาตรฐานตัวกลม)รหัส N004 ราคา 30 บาท

ISBN 974-365-405-4 
ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ..
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : ปอนด์ 70 แกรม จำนวนหน้า 32 หน้า พิมพ์ 4 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังค

แบบหัดคัดไทย กขค เล่ม 2 (แบบมาตรฐานตัวเหลี่ยม)


รหัส N005 ราคา 30 บาท

ISBN 974-365-406-2 
ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ..
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : ปอนด์ 70 แกรม จำนวนหน้า 32 หน้า พิมพ์ 4 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคาแบบฝึกหัด เขียนอ่าน ก.ไก่รหัส A002 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-051-2 
ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ..
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษ กล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : ปอนด์ 60 แกรม จำนวนหน้า 48 หน้า
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น