ชุดภาพหัดระบายสี ติดสติกเกอร์


แบบฝึกหัดระบายสี เครื่องบินรบรหัส E016 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-473-9
ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม. 
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา

แบบฝึกหัดระบายสี มอเตอร์ไซค์รหัส E021 ราคา 25 บาท
ISBN 974-365-474-7
ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม. 
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคาแบบฝึกระบายสี แมวน่ารัก

รหัส E022 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-485-2 ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม. 

ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี

เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี

เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา


แบบฝึกระบายสี เฮลิคอปเตอร์รหัส E018 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-476-3
ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม. 
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคาแบบหัดระบายสี สัตว์น่ารักรหัส E012 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-467-4 ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม.

ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี

เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา


แบบหัดระบายสี ดอกไม้


รหัส E010 ราคา 25 บาทISBN 974-365-465-8 ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม. 

ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี

เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคาแบบหัดระบายสี รถยนต์รหัส E009 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-475-5 


ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม.
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา


แบบหัดระบายสี ผักสด

รหัส E008 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-466-6

ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม.
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคาแบบหัดระบายสี ผลไม้
รหัส E007 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-603-0 


ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม.
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา


ภาพหัดระบายสี สัตว์โลกดึกดำบรรพ์รหัส E006 ราคา 25 บาท
ISBN 974-365-470-4 


ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม.

ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี

เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา


ภาพหัดระบายสี สัตว์โลกล้านปี ยุค JURASSIC

รหัส E005 ราคา 25 บาท
SBN 974-365-471-2 


ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม.

ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี

เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา


ภาพหัดระบายสี นกแสนสวย
รหัส E004 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-472-0

ขนาด : 8 หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม.
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา


ภาพหัดระบายสี ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี


รหัส E003 ราคา 25 บาท

ISBN 974-365-469-0 

ขนาด : 8 หน้ายก 190x257 ม.ม.
ปก : พิมพ์ 4 สี กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 210 แกรม อาบยูวี
เนื้อใน : วาดเขียน 90 แกรม จำนวนหน้า 16 หน้า + สติ๊กเกอร์ 4 สี พิมพ์ 1 สี
เก็บเล่ม : เย็บมุงหลังคา


แบบหัดระบายสี สุนัขแสนรู้รหัส  E013     ราคา  25  บาท 

ISBN 974-365-468-2
ขนาด :8  หน้ายกธรรมดา 190x257 ม.ม.                   
ปก :  พิมพ์  4  สี     กระดาษกล่องแป้งหลังขาว  210    แกรม อาบยูวี
เนื้อใน:วาดเขียน 90  แกรม   จำนวนหน้า  16   หน้า + สติ๊กเกอร์ สี    พิมพ์   1  สี
เก็บเล่ม:เย็บมุงหลังคา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น